Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
ВЕА 1243
1973, дата на запис: 1972
melodist / 2017-03-25 10:50:35 / Редакция № 6: 2022-09-05 10:11:08
Изображение
Страна А
"Сладкопойна чучулига", сюита от детски песни
Утро - т. П. Р. Славейков (1.25)
Роден бряг - т. К. Величков (1.45)
Зимна вечер - т. П. Калчев (1.50)
Прощавай, бащин край - т. Байрон (2.00)
Отиват на гости - т. Ц. Калчев (0.45)
Лятна нощ - т. Ц. Калчев (2.40)
Две козлета - т. Ц. Калчев (1.25)
Песен за пролетта - т. В. Попович (1.55)
Тичай, коньо - т. Ив. Вазов (1.40)
Сладкопойна чучулига - т. Ц. Калчев (4.00)
Изпълнява Софийски камерен хор, диригент Васил Арнаудов

Страна Б
Върви народе възродени / текст С. Михайловски (2.40)
Стига вече / текст П. Пипков (2.27)
Робство / текст Л. Каравелов (3.30)
Красна, весела градина / текст П. Пипков (2.50)
Приветствена песен / текст И. Вазов (1.40)
Жив е той, жив е / текст Хр. Ботев (3.30)
Вдовица / текст П. Иванов (7.25)
Изпълнява Българска хорова капела "Светослав Обретенов", диригент Георги Робев; съпровожда Иван Богданов - пиано
melodist / 2017-03-25 10:50:59 / Редакция № 3: 2022-02-13 14:43:17
Изображение
bobi124 / 2017-07-23 00:12:49
Изображение
bobi124 / 2017-07-23 00:12:56
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 08:29:23 / Редакция № 1: 2017-08-28 08:29:51
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка