Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
5
2
2 участника имат този албум
ВАА 1282
melodist / 2017-03-25 14:46:03 / Редакция № 3: 2017-06-15 12:09:29
Изображение
Страна А — 18.05
Страна Б — 17.40
Бузлуджанският конгрес
Док. композиция, съставена по "Принос към историята на социализма в България" (Д. Благоев) и други документи от 1891 год. Изп. з. а. К. Янев, Ив. Андонов, Б. Банков и Л. Няголова
melodist / 2017-05-06 11:04:14 / Редакция № 5: 2022-04-08 23:34:36
Изображение
bobi124 / 2017-07-22 22:25:20
Изображение
bobi124 / 2017-07-22 22:25:31
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-09-30 18:43:42 / Редакция № 1: 2017-09-30 18:44:13
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-09-30 18:43:49 / Редакция № 1: 2017-09-30 18:44:38
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка