Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВАА 1294
1972, дата на запис: 1971
melodist / 2017-03-25 15:04:17 / Редакция № 5: 2022-06-24 18:46:51
Изображение
Страна А — 22.30
ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ (По случай 250 години от рождението му)
композиция — документи и откъси от „История славянобългарска"
Изпълняват : з. а. Кирил Янев, з. а. Борис Арабов, Петър Чернев, Николай Бинев и Банко Банков

Страна Б — 15.15
ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ (По случай 250 години от рождението му)
композиция — стихотворението „Паисий“ (Ив. Вазов) и документи
Изпълияват : з. а. Борис Арабов, Петър Чернев, Николай Бинев и Банко Банков

Режисьор: К. Каменов
melodist / 2017-03-25 15:04:28 / Редакция № 2: 2022-04-08 23:57:08
Изображение
melodist / 2022-01-30 20:38:16
Изображение
melodist / 2022-01-30 20:38:31
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка