Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А — 22.30
ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ (По случай 250 години от рождението му)
композиция — документи и откъси от „История славянобългарска"
Изпълняват : з. а. Кирил Янев, з. а. Борис Арабов, Петър Чернев, Николай Бинев и Банко Банков

Страна Б — 15.15
ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ (По случай 250 години от рождението му)
композиция — стихотворението „Паисий“ (Ив. Вазов) и документи
Изпълияват : з. а. Борис Арабов, Петър Чернев, Николай Бинев и Банко Банков

Режисьор: К. Каменов