Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
192
melodist / 2017-03-20 22:05:46 / Редакция № 4: 2017-06-23 22:23:04
Изображение
А) Съмнение (М. Глинка),
Аз пак съм сам (С. Рахманинов),
На музиката (Фр. Шуберт)

В) Романс (П. Чайковски),
Сън (С. Рахманинов),
Старият ефрейтор (Ал. Даргомижски)

Съпр. на пиано Зл. Мишакова (1—6) и чело - П. Дойчинов (1, 4)
melodist / 2017-03-20 22:06:10 / Редакция № 1: 2017-06-07 23:59:08
Изображение
Руски език:
А) Сомнение (М. Глинка) аккомп. на фортепиано З. Мишакова и на виолончели П. Дойчинов
Я опять одинок (С. Рахманинов) аккомп. на фортепиано З. Мишакова
На музыке (Ф. Шуберт) аккомп. на фортепиано З. Мишакова

В) Романс (П. Чайковский) аккомп. на фортепиано З. Мишакова и на виолончели П. Дойчинов
Сон (С. Рахманинов) аккомп. на фортепиано З. Мишакова
Старый ефрейтор (А. Даргомыжский) аккомп. на фортепиано З. Мишакова
melodist / 2017-06-07 23:59:20 / Редакция № 1: 2017-11-11 21:17:06
Изображение
melodist / 2018-05-17 01:49:14
Изображение
melodist / 2018-05-17 01:49:26
Изображение
melodist / 2019-03-30 02:17:19
Изображение
melodist / 2019-03-30 02:17:26
Изображение
melodist / 2019-03-30 02:17:37
Изображение
melodist / 2019-03-30 02:17:44
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка