Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Десети конгрес на Българската комунистическа партия
Приветствено слово, произнесено пред Х конгрес на БКП от Леонид Брежнев, Генерален секретар на ЦК на КПСС
Страна А — 15.00
Страна Б — 15.00