Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3
3 участника имат този албум
ВАА 1287
1971, дата на запис: 1971
melodist / 2017-03-25 14:54:49 / Редакция № 5: 2022-06-25 01:16:53
Изображение
Десети конгрес на Българската комунистическа партия
Приветствено слово, произнесено пред Х конгрес на БКП от Леонид Брежнев, Генерален секретар на ЦК на КПСС
Страна А — 15.00
Страна Б — 15.00
melodist / 2017-03-25 14:54:57 / Редакция № 3: 2022-04-08 23:48:29
Изображение
bobi124 / 2017-09-15 19:10:00
Изображение
bobi124 / 2017-09-15 19:10:08
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка