Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
BEA 867.
I тема: Песни за изпълнение и творби за слушане.
1 страна
1. Ний ще победим (Ал. Морфов) - изп. ПДО на БНА, дир. Ж. Димов (2.40)
2. Новогодишен гост (Димитър Вълчев) - изп. ДВГ (1.40)
3. Детска полка (Дмитрий Шостакович) - изп. ДВГ (1.55)
4. Октябрята (М. Раухвергер) - изп. ДВГ, дир. Г. Стоянова (1.12)
5. Слънчева мелодия (Т. Попов, Н. Зидаров) - изп. "Бодра смяна", дир. Лиляна Бочева (1.50)
6. Пайдушко - изп. ДФА при ДП, дир. М. Йорданов (2.45)
7. Врабчето на прозореца (Константин Илиев) - изп. Г. Кънев (0.25)
8. Танц на пиленцата (Модест Мусоргски) - изп. Св. Рихтер - пиано (1.45)
9. Танц на пиленцата (Модест Мусоргски) - изп. Филхармония - Лос Анжелос (1.56)
10. Корабче (П. Ступел, Д. Стойчев) - изп. ДХБР, дир. Хр. Недялков (3.45)

2 страна
1. Калинка - изп. анс. за песни на Съв. армия, дир. Александров (4.40)
2. Като марш (из "Българска сюита") (Панчо Владигеров) - изп. СОБР, дир. Александър Владигеров (4.55)
3. Трийсет дечица (Т. Попов, Ст. Станчев) - изп. ДХБР, дир. Хр. Недялков (2.15)
4. Тройка (из "Годишни времена") (Пьотр Илич Чайковски) - изп. А. Черкасов (3.15)
5. Детска симфония (Й. Хайдн) - изп. Симф. орк., дир. Г. Гербер (4.10)