Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
ВЕА 866
1 страна
1. Софийска асамблея (П. Ступел) - изп. "Пим-Пам", дир. Борис Карадимчев (2.50)
2. Септември (Александър Йосифов, Димитър Точев, ар. Стефан Рибаров) - изп. "Бодра смяна", дир. Лиляна Бочева
3. Детство мое (Георги Костов, Г. Струмски) - изп. Кл. Денчев с орк. (3.00)
4. Ако всички деца (Д. Петков, Н. Зидаров) - изп. Детски хор - Толбухин, дир. Захари Медникаров (1.45)
5. Пусть всегда будет солнце (Арк. Островски, Лев Ошанин) - изп. ДХБР, дир. Хр. Недялков (2.50)
6. Родина (Георги Спасов, Мл. Исаев) - изп. ДХБР, дир. Хр. Недялков (1.50)
7. Капчици дъждовни (Ал. Текелиев) - изп. Иван Дреников (1.05)
8. Деца на мира (Т. Попов, Мл. Исаев) - изп. "Бодра смяна", дир. Лиляна Бочева (2.40)
9. Три гатанки (Парашкев Хаджиев) - Б. Ничев и Ир. Щиглич (2.45)

2 страна
1. Песен на страшния вълк (из мюзикъла "Вълкът и седемте козлета") (Александър Владигеров, Димитър Димитров) - изп. Коста Цонев (2.45)
2. Скачанка - изп. гайда (2.05)
3. Право хоро - изп. орк., дир. Васил Андреев (2.05)
4. Откак се е, мила моя майно льо (Т. Попов, текст нар.) - изп. "Бодра смяна", дир. Лиляна Бочева (4.00)
5. Войници (Ал. Текелиев) - изп. Иван Дреников (1.15)
6. Ръченица - изп. Фолк. анс. при ДП, София, дир. М. Букурещлиев (1.55)
7. Велик е нашият войник (М. Шекерджиев) - изп. орк., дир. Жеко Димов (2.35)
8. Боен път (Парашкев Хаджиев) - изп. ВГ, дир. Г. Стоянова (1.20)
9. Тих бял Дунав - изп. орк., дир. Жеко Димов (2.35)
10. Ръченица (Васил Казанджиев) - изп. Иван Дреников (0.30)