Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I
01.Одна мечта (Една мечта) (Т. Русев – А. Михайлов)
02.Ты не поняла, как я тебя люблю (Ти не разбра как те обичам) (б/т Н. Захариевой)
03.Недоразумение (б/т Н. Захариевой)
04.Любовь для тебя (Любов за теб) (б/т Н. Захариевой)
05.Дождливая баллада (Дъждовна балада) (б/т Кр. Станишева)
06.Никто не видит в тебе любви (Никой в теб не вижда любовта) (б/т Г. Начева)

II
07.Если вдруг уйдёшь (Ако си отиде изведнъж) (б/т Н. Захариевой)
08.Весна (Пролет) (Т. Русев – Д. Дамянов)
09.Надежда (Надеждата) (Т. Русев – Д. Керелезов)
10.Волшебник (Вълшебник) (б/т Кр. Станишева)
11.Букет для тебя (Китка за теб) (б/т Г. Начева)
12.Навсегда (Завинаги) (З. Попова – Ем. Розин)

аранжировки: Т. Русев (1-4,7-9,11), К. Драгнев (5,10), Т. Славов (6), М. Ваклинов (12)
Сопр. ЕО, дир. Т. Русев (1-4,6,7,9-12), Н. Андреев (5), В. Казасян (8)