Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
6
6 участника имат този албум
ВТА 1845
1975, дата на запис: 1975
melodist / 2017-03-28 17:28:01 / Редакция № 4: 2022-06-14 14:22:30
Изображение
I страна
01. Една мечта (муз. и ар. Т. Русев, Ал. Михайлов) 3.25
02. Ти не разбра как те обичам (б. т. Надежда Захариева, Т. Русев) 3.15
03. Недоразумение (б. т. Надежда Захариева, Т. Русев) 3.10
04. Любов за теб (б. т. Надежда Захариева, Т. Русев) 3.10
05. Дъждовна балада (б. т. Кр. Станишев, К. Драгнев) 3.20
06. Никой в теб не вижда любовта (б. т. Надежда Захариева, Т. Славов) 4.55

II страна
07. Ако си отиде изведнъж (б. т. Надежда Захариева, Т. Русев) 3.55
08. Пролет (муз. и ар. Т. Русев, Д. Дамянов) 3.30
09. Надеждата (муз. и ар. Т. Русев, Д. Керелезов) 3.05
10. Вълшебник (б. т. Кр. Станишев, К. Драгнев) 2.50
11. Китка за теб (б. т. Г. Начев, Т. Русев) 3.35
12. Завинаги (З. Попова, Ем. Розин, М. Ваклинов) 3.20

Съпровожда естраден оркестър, диригенти Тончо Русев (1—4, 6, 7, 9—12), Найден Андреев (5), Вили Казасян (8)
melodist / 2017-03-28 17:28:29 / Редакция № 6: 2022-06-14 14:24:41
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-31 16:01:00 / Редакция № 1: 2017-08-31 16:01:57
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-31 16:01:10 / Редакция № 1: 2017-08-31 16:02:15
Изображение
отсутствует цена
mvaleryi / 2017-10-12 13:20:47
Изображение
I
01.Одна мечта (Една мечта) (Т. Русев – А. Михайлов)
02.Ты не поняла, как я тебя люблю (Ти не разбра как те обичам) (б/т Н. Захариевой)
03.Недоразумение (б/т Н. Захариевой)
04.Любовь для тебя (Любов за теб) (б/т Н. Захариевой)
05.Дождливая баллада (Дъждовна балада) (б/т Кр. Станишева)
06.Никто не видит в тебе любви (Никой в теб не вижда любовта) (б/т Г. Начева)

II
07.Если вдруг уйдёшь (Ако си отиде изведнъж) (б/т Н. Захариевой)
08.Весна (Пролет) (Т. Русев – Д. Дамянов)
09.Надежда (Надеждата) (Т. Русев – Д. Керелезов)
10.Волшебник (Вълшебник) (б/т Кр. Станишева)
11.Букет для тебя (Китка за теб) (б/т Г. Начева)
12.Навсегда (Завинаги) (З. Попова – Ем. Розин)

аранжировки: Т. Русев (1-4,7-9,11), К. Драгнев (5,10), Т. Славов (6), М. Ваклинов (12)
Сопр. ЕО, дир. Т. Русев (1-4,6,7,9-12), Н. Андреев (5), В. Казасян (8)
melodist / 2017-03-28 17:28:44 / Редакция № 2: 2022-06-14 14:26:25
Изображение
melodist / 2017-03-28 17:28:48
Изображение
bobi124 / 2017-09-10 17:32:13
Изображение
bobi124 / 2017-09-10 17:33:27
Изображение
bobi124 / 2017-09-10 17:33:37
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка