Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
1. Г. С. Раковски - исторически текст (2.20)
2. Раковски - откъс от стихотв. на Ив. Вазов (2.50)
3. Равнопроменливи движения - научен стил из "Учебник по физика" за IX кл. (4.45)
Изп. А. Шинева (1 и 3) и засл. арт. Б. Арабов (2)

Страна Б
1. Движението от неразумна гледна точка - научно-поп. стил из "Физика за всички" (4.30)
2. Обяснителни бележки (6.40)
Изп. А. Шинева (1), Ник. Джунов (2)