Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВАН 733
дата на запис: 1970
melodist / 2018-08-12 23:18:44 / Редакция № 3: 2022-04-13 01:11:10
Изображение
Страна А
1. Г. С. Раковски - исторически текст (2.20)
2. Раковски - откъс от стихотв. на Ив. Вазов (2.50)
3. Равнопроменливи движения - научен стил из "Учебник по физика" за IX кл. (4.45)
Изп. А. Шинева (1 и 3) и засл. арт. Б. Арабов (2)

Страна Б
1. Движението от неразумна гледна точка - научно-поп. стил из "Физика за всички" (4.30)
2. Обяснителни бележки (6.40)
Изп. А. Шинева (1), Ник. Джунов (2)
melodist / 2018-08-12 23:20:59 / Редакция № 3: 2022-04-13 01:12:18
Изображение
melodist / 2018-08-12 23:26:41
Изображение
melodist / 2018-08-12 23:26:52
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка