Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
(Първо издание - 10" (275):
А) Цонке ле, чушка червена - изп. Ст. Съботинова и Т. Пешева с орк., дир. К. Колев
Манучкината майчица - изп. С. Кънчева с орк., дир. К. Колев
Беда са Донка бедили - изп. Ив. Пановски и орк., дир. К. Колев
Мър моето либе парясано ходи - изп. Д. Савова с орк., дир. Хр. Тодоров

В) Кадъно, кадънчице ле - изп. Ст. Съботинова и Т. Пешева с орк., дир. К. Колев
Остана Кера клето сираче - изп. Д. Кунева с орк., дир. Ив. Кирев
Отишел Стоян, Стояне -изп. Гр. Дочев с орк., дир. Ив. Кирев
Любили са двама млади - изп. Д. Кунева с орк., дир. К. Колев

ВНА 275: А) Манучкината майчица - С. Кънчева, съпр. орк., дир. К. Колев
Беда са Донка бедили - Ив. Пановски, съпр. орк., дир. К. Колев
Мър моето либе парясано ходи - Д. Савова, съпр. орк., дир. Хр. Тодоров
Отишел Стоян, Стояне - Гр. Дочев, съпр. орк, рък. Ив. Кирев
Остана Кера клето сираче - Дим. Кунева, съпр. орк., рък. Ив. Кирев

В) Аврам Зорници думаше - Ст. Гьокова, съпр. орк., дир. К. Колев
Любе, любе, пьрво любе - С. Кънчева, съпр. орк., дир.К. Колев
Люляла е Янка - Йорд. Гемеджиев, съпр. орк., дир. К. Колев
Снощи се дигна юзбаши - М. Стойчева, съпр. орк., дир. К. Колев
Любили се двама млади - Дим. Кунева, съпр. орк., дир. К. Колев
Радо ле, мари Радчице - Ив. Пановски, съпр. орк., дир. К. Колев