Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна I
Пасакалия и фуга в до минор BWV 582 — 13.20
Токата и фуга в ре минор BWV 562 — 9.30

Страна II
Фантазия и фуга в сол минор BWV 542 — 11.50
Фантазия и фуга в до минор BWV 537 — 10.00

Лионел Рог на органа на Гросмюнстер в Цюрих