Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
10
3
3 участника имат този албум
ВКА 580
дата на запис: 1967
melodist / 2017-03-23 21:55:42 / Редакция № 2: 2023-11-12 20:52:32
Изображение
Страна I
Пасакалия и фуга в до минор BWV 582 — 13.20
Токата и фуга в ре минор BWV 562 — 9.30

Страна II
Фантазия и фуга в сол минор BWV 542 — 11.50
Фантазия и фуга в до минор BWV 537 — 10.00

Лионел Рог на органа на Гросмюнстер в Цюрих
melodist / 2017-03-23 21:56:21 / Редакция № 1: 2023-11-12 20:52:19
Изображение
melodist / 2017-04-15 19:47:44 / Редакция № 1: 2017-04-15 19:48:01
Изображение
bobi124 / 2017-07-23 00:07:03
Изображение
bobi124 / 2017-07-31 17:26:18
Изображение
bobi124 / 2017-07-31 17:26:30
Изображение
bobi124 / 2017-07-31 17:26:41
Изображение
melodist / 2022-06-20 13:07:51 / Редакция № 1: 2022-06-20 13:08:55
Изображение
руски език
melodist / 2019-09-15 18:29:20 / Редакция № 2: 2022-06-20 13:09:23
Изображение
melodist / 2022-06-20 13:08:13
Изображение
melodist / 2022-06-20 13:08:23
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка