Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I страна
1. Тихо вали (Б. Елиезер, В. Самуилов), изп. Александър Тодоров (2.55)
2. Помогнете ми хора (Т. Русев, Д. Дамянов), изп. Маргарита Димитрова (3.50)
3. Въглени (А. Заберски, Б. Гудев), изп. Борислав Грънчаров (3.20)
4. Трябва сърце (Й. Цанков, Д. Василев), изп. П. Герджиков (4.15)
5. Дамата пика (Р. Попов, М. Спасов), изп. Стефан Воронов (3.50)
Съпр. ЕОБРТ, дир. В. Казасян

II страна
1. Молитва за щастие (Н. Арабаджиев, Д. Василев), изп. Йорданка Христова (4.10)
2. Войнишки имена (Б. Елиезер, М. Спасов), изп. Богдана Карадочева (3.10)
3. Синя мелодия (Ст. Пехливанов, Хр. Генов), изп. вок. квартет "До-Ре-Ми-Фа" (4.30)
4. Подай ръка (М. Аладжем, Д. Василев), изп. Йорданка Христова (4.20)
Съпр. ЭОБРТ, дир. Н. Арабаджиев (1), В. Казасян (2, 3, 4)

Третият международен фестивал на българската естрадна песен има вече своя малка история. Тя започва от пролетта на 1965 г., когато бе обявен първият конкурс „Песни за българското Черноморие". През юни 1966 г. бе проведен Вторият конкурс „Песни за българското Черноморие“. В него участвуваха вече и песни и изпьлнители от други страни. Интереса и значението на конкурса нараснаха и затова неговата тематика бе разширена, също и мащабите му.
През юни 1967 г. фестивалът бе наречен „Златният Орфей”, на името на древния певец Орфей, роден и живял според легендите и митологията в Родопа, Балкана и Тракия. Със своите песни Орфей радвал сърцата на хората, внушавал им възвишени мисли и чувства.
Новите песни на „Златният Орфей — 1967", които "Балкантон“ издава, представляват в основната си част ново явление в естрадната ни музика. Половината от песните са на гражданска, патриотична, антивоенна и социална тематика. Новите теми, към които се насочиха нашите най-изтъкнати композитори на забавна музика изискваха и по-други средства. Затова те и песни се различават не само по съдържанието, но и по музикалния си език от онова, което сме свикнали да чуваме като естрадна песен. Тези песни носят не само нови идейни, но и художествени проблеми.
Другата половина от конкурсните песни са посветени на красотите на българското Черноморие и на любовта — класическа тема не само на естрадната песен. Тези песни, макар по общия си характер да са близки до познатите ни вече песни от български автори, носят нещо ново и по-хубаво, защото са родени от творческото напрежение на всеки един композитор да създаде песен, която да бьде наградена в конкурса от международното жури. А това могат да бъдат само песни, които носят нещо ново и оригинално.
Като цяло, песните от фестивала „Златният Орфей“ са безспорно по-висок етап в развитието на забавната музика и ще допринесат за издигане художествения вкус на слушателите.
Генко Генов
Директор на фестивала