Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Стани, стани, юнак балкански / изпълнява хор и оркестър, диригент В. Стефанов.
Жив е той, жив е / текст Хр. Ботев.
Вятър ечи, Балкан стене.
Не плачи майко, не тъжи / текст Хр. Ботев; изпълнява Ансамбъл за масови песни при Българска телевизия и радио, диригент М. Милков.
Обесването на Левски / В. Новак; текст Хр. Ботев; изпълнява хор "Кавал", диригент Ат. Маргаритов.
Тих бял Дунав / текст И. Вазов; Ансамбъл за масови песни при Българска телевизия и радио, диригент М. Милков.

Марш на Шуменската комуна / изпълнява хор и оркестър, диригент В. Стефанов.
Бойци на трудовий народ / изпълнява Ансамбъл за масови песни при Българска телевизия и радио, диригент М. Милков.
Под знамето червеното / М. Митов; изпълнява хор "Георги Кирков" с оркестър, диригент В. Райчев.
Работническа песен / Д. Долапчиев; изпълнява Ансамбъл за масови песни при Българска телевизия и радио, диригент М. Милков.
Бойна песен / Л. Пипков; текст Мл. Исаев.
Ех, Балкан ти роден наш / обраб. Б. Тотев; изпълнява Ансамбъл при Министерството на вътрешните работи, диригент Б. Тотев.
Кантата за Велия Октомври / Д. Петков.
Слава на Октомври / В. Добровски; изпълнява Ансамбъл за масови песни при Българска телевизия и радио, диригент М. Милков.
Октомврийска песен / Г. Костов; текст М. Лъкатник; изпълнява хор "Маяковски", солист И. Петров; съпровожда Л. Томов; диригент Хр. Арищиров