Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
ВТА 1141
Страна I
Вчера — 2.04
Ще следвам слънцето — 1.47
Имам нужда от теб — 2.27
Момиче — 2.30
В моя живот — 2.25
Думи на обич — 2.02
Тук, там и навсякъде — 2.21

Страна II
Нещо — 3.00
И затова я обичам — 2.29
Ако се влюбех — 2.18
Ще се върна — 2.20
Кажи ми какво виждаш — 2.36
Да, така е — 2.40

ВТА 1142
Страна III
Мишел — 2.41
Това е просто любов — 1.55
Ще загубиш това момиче — 2.16
Всяко малко нещо — 2.03
За никого — 1.59
Тя напуска дома си — 3.38

Страна IV
Дългият криволичещ път — 3.35
Това момче — 2.13
Норвежка гора (Тази птица отлетя) — 2.03
Трябва да скриеш любовта си — 2.07
Ще го направя — 1.47
П. П., обичам те — 2.02