Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
33
ВТА 1141-1142 (2 плочи)
1983, дата на запис: 1983
melodist / 2017-03-24 23:53:47 / Редакция № 3: 2022-05-14 16:42:30
Изображение
ВТА 1141
Страна I
Вчера — 2.04
Ще следвам слънцето — 1.47
Имам нужда от теб — 2.27
Момиче — 2.30
В моя живот — 2.25
Думи на обич — 2.02
Тук, там и навсякъде — 2.21

Страна II
Нещо — 3.00
И затова я обичам — 2.29
Ако се влюбех — 2.18
Ще се върна — 2.20
Кажи ми какво виждаш — 2.36
Да, така е — 2.40

ВТА 1142
Страна III
Мишел — 2.41
Това е просто любов — 1.55
Ще загубиш това момиче — 2.16
Всяко малко нещо — 2.03
За никого — 1.59
Тя напуска дома си — 3.38

Страна IV
Дългият криволичещ път — 3.35
Това момче — 2.13
Норвежка гора (Тази птица отлетя) — 2.03
Трябва да скриеш любовта си — 2.07
Ще го направя — 1.47
П. П., обичам те — 2.02
melodist / 2017-03-24 23:54:38 / Редакция № 4: 2022-05-14 16:59:37
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:54:43
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:54:50 / Редакция № 2: 2023-10-07 22:33:43
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:54:56
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:55:02
Изображение
bobi124 / 2017-07-22 23:56:07
Изображение
bobi124 / 2017-07-22 23:56:14
Изображение
bobi124 / 2017-07-22 23:56:23
Изображение
bobi124 / 2017-07-22 23:56:31
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-26 17:12:14 / Редакция № 1: 2017-07-26 17:12:50
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-26 17:12:20 / Редакция № 1: 2017-07-26 17:13:05
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-26 17:12:26 / Редакция № 1: 2017-07-26 17:13:26
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-26 17:12:33 / Редакция № 1: 2017-07-26 17:13:47
Изображение
БИТЪЛС. "ЛЮБОВНЫЕ ПЕСНИ"
ВТА 1141-I
1. Вчера. 2. Иду за солнцем. 3. Я нуждаюсь в тебе. 4. Девочка. 5. В моей жизни. 6. Слова любви. 7. Здесь, там и везде

II
1. Что-то. 2. И поэтому я люблю ее. 3. Если я влюбился. 4. Я вернусь. 5. Скажи мне, что ты видишь. 6. Да, это так

ВТА 1142-III
1. Мишель. 2. Это просто любовь. 3. Ты потеряешь эту девушку. 4. Что-то небольшое. 5. Для кого-то. 6. Она оставила свой дом

IV
1. Длинный петляющий путь. 2. Этот парень. 3. Норвежский лес. 4. Нужно скрыть свою любовь. 5. Я сделаю это. 6. Послесловие: "Люблю тебя"

P 1977 This Compilation EMI Records Ltd
Original Sound Recordings made by EMI Records Ltd U.K.
Manufactured under license by Balkanton in Bulgaria
mvaleryi / 2017-10-12 11:44:20 / Редакция № 1: 2022-05-14 16:56:49
Изображение
mvaleryi / 2017-10-12 11:44:35
Изображение
mvaleryi / 2017-10-12 11:44:54
Изображение
mvaleryi / 2017-10-12 11:45:11
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:56:32
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:56:38
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:56:44
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:56:52
Изображение
ВТА 1141-I
1. Yesterday.
2. I'll Follow The Sun
3. I Need You
4. Girl
5. In My Life
6. Words Of Love
7. Here, There And Everywhere

ВТА 1141-II
1. Something
2. And I Love Her
3. If I Fell
4. I'll Be Back
5. Tell Me What You See
6. Yes It Is

ВТА 1142-III
1. Michelle
2. It's Only Love
3. You're Gonna Lose That Girl
4. Every Little Things
5. For No One
6. She's Living Home

ВТА 1142-IV
1. The Long And Winding Road
2. This Boy
3. Norwegian Wood
4. You're Got To Hide Your Love Away
5. I Will
6. P.S. I Love You

® 1977 This Compilation EMI Records Ltd
Original Sound Recordings made by EMI Records Ltd U.K.
Manufactured under license by Balkanton in Bulgaria
melodist / 2022-05-14 17:02:51 / Редакция № 1: 2022-05-14 17:13:04
Изображение
melodist / 2022-05-14 17:03:07
Изображение
melodist / 2022-05-14 17:03:22
Изображение
melodist / 2022-05-14 17:02:19
Изображение
melodist / 2022-05-14 17:04:13
Изображение
melodist / 2022-05-14 17:04:31
Изображение
melodist / 2022-05-14 17:04:44
Изображение
melodist / 2022-05-14 17:04:58
Изображение
melodist / 2022-05-14 17:06:11
Изображение
melodist / 2022-05-14 17:06:26
Изображение
melodist / 2022-05-14 17:06:39
Изображение
melodist / 2022-05-14 17:06:53
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка