Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
19
4
4 участника имат този албум
ВНА 527
melodist / 2017-03-23 20:21:42 / Редакция № 1: 2017-06-14 22:24:10
Изображение
А)1. КРИВО ХОРО - изп. Б. Карлов с оркестър,
2. МАЛИИЗВОРСКИ ОПАС - изп. Ст. Георгиев с орк., дир, Хр. Тодоров
3. МИХАЙЛОВГРАДСКА РЪЧЕНИЦА - изп. Али Коцев с орк., дир. Др. Ненов
4. ХОРО "КАЧАРКО" - изп. Ив. Шибилев с орк., дир. Хр. Тодоров,
5. ЕЛЕНИНО ХОРО - изп. Ем. Колев с малък орк.,
6. КАЛИМАНОВСКО ХОРО - изп. Д. Стойков с орк., дир. К. Колев

В) 1. ПРАВО СЕВЕРНЯШКО ХОРО, изп. Ив. Чокоев с орк., дир. Хр. Тодоров
2. ПЕТРИЧКО ХОРО - изп. К. Колев - акордеон и П. Радев - кларинет с орк., рък. К. Колев
3. ЖЕРАВНЕНСКА РЪЧЕНИЦА - изп. Ив. Кирев с орк., дир. Хр. Тодоров
4. ЛОВЧЕНСКО ХОРО - изп. Ст. Демирев с орк., дир. Др. Ненов,
5. ШОПСКО ХОРО - изп. Ибро Лолов с орк,, дир. К. Колев
6. ГАНКИНО ХОРО - изп. Б. Карлов с орк.
melodist / 2017-03-23 20:23:59
Изображение
melodist / 2017-03-23 20:24:10
Изображение
melodist / 2017-03-23 20:24:20 / Редакция № 1: 2017-04-09 13:47:44
Изображение
melodist / 2017-05-05 23:30:58
Изображение
bobi124 / 2017-07-23 00:20:14 / Редакция № 1: 2017-07-23 21:36:29
Изображение
bobi124 / 2017-07-23 00:20:20 / Редакция № 2: 2024-02-24 12:16:17
Изображение
potrebitel_11 / 2017-08-09 07:56:16 / Редакция № 2: 2024-02-24 12:14:51
Изображение
potrebitel_11 / 2017-08-09 07:56:21 / Редакция № 1: 2017-08-09 07:57:28
Изображение
potrebitel_11 / 2017-08-09 07:56:26 / Редакция № 1: 2017-08-09 07:57:48
Изображение
potrebitel_11 / 2017-08-09 07:56:31 / Редакция № 1: 2017-08-09 07:58:05
Изображение
larryweiner / 2017-09-29 04:28:41
Изображение
larryweiner / 2017-11-17 19:26:19
Изображение
larryweiner / 2017-11-17 19:26:52
Изображение
potrebitel_11 / 2018-05-16 13:59:55 / Редакция № 1: 2018-05-16 14:00:36
Изображение
potrebitel_11 / 2018-05-16 14:00:06 / Редакция № 1: 2018-05-16 14:00:56
Изображение
melodist / 2019-05-23 16:01:41 / Редакция № 1: 2019-05-23 16:02:37
Изображение
melodist / 2019-05-23 16:01:53 / Редакция № 1: 2019-05-23 16:03:04
Изображение
melodist / 2019-05-23 16:02:02
Изображение
melodist / 2019-05-23 16:02:12
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка